"Den intellektualiserade kristendomen" är en kortfattad introduktion till allkärlekens vetenskap på fyra A5-sidor.

Tredje Testamentets målsättning är att visa, varför kärleken till vår nästa och Gud är livets högsta vetenskap. Gud skall uppfattas som ett alltomfattande levande väsen synonymt med världsalltet. Frågorna om "det eviga" placeras här under luppen och analyseras i intuitionens klara ljus. Då mänskligheten i stigande grad lagt trosstadiet bakom sig, kräver den kontrollerbara fakta - även när det gäller livets andliga problem.

Klicka på foldern nedan för att ladda ner till din dator. Vi rekommenderar att man får skickat materialen i tryckkvalitet. Detta är en nonprofit service som Stiftelsen Tredje Testamentet erbjuder.

TT intro SE