Tredje testamentet visar med sin eviga världsbild fram mot en värld befriad från krig, våld  och intolerans.

Stiftelsen i Sverige och Fonden i Danmark hjälper och stödjer alla som vill
informera om Tredje testamentet. Initiativet syftar till att upplysa om
verkets existens och göra det tillgängligt för allmänheten. Detta betyder
inte att vi har någon exklusiv rätt till detta arbete. Alla som vill kan fritt
aktivera sig.

Kontakta oss om du önskar få tillsänt dig informationsmaterial.
Allt levereras till självkostnadspris.

Önskar du en färdig utställning för att informera på din hemort finns
även denna möjlighet. Du kan också läsa Martinus eget verk på webben
och lyssna till bandföredrag där Martinus talar om olika ämnen.
 
Vill du stödja arbetet ekonomiskt är vi tacksamma. Allt arbete sker
idag oavlönat. Alla medel används till informationsarbetet. Vi är helt
beroende av människors sympati och välvilja för detta projekt.
Stiftelsen behöver kontinuerlig ekonomisk hjälp till betalning av
angelägna projekt.

 

Kontakta Stiftelsen Tredje Testamentet i Göteborg eller hjälpa till ekonomisk.

Kontakta oss genom att klicka här. Du kan ge ditt bidrag till informationsarbetet
via Stiftelsens Swish nummer: 123 440 1857, via bankgiro: 375-7325 eller via bank med  
IBAN-numret: SE3950000000051531192238 samt SWIFT-adressen: ESSESESS

Allt arbete sker ideellt och är oavlönat.

Här på sidan kan du även se redovisning av stiftelsens ekonomi och annan dokumentation.

 

Stiftelsens syftesparagraf.

* Informera om att Tredje testamentet är fortsättningen på Bibelns

  Gamla och Nya  testamenten.

* Informera om att Tredje testamentet är kärlekens vetenskap.

* Informera om den eviga världsbildens nödvändighet för etableringen

  av ett globalt fredsrike.

* Göra informationen globalt tillgänglig.

* Ställa informationsmaterial till förfogande.

* Utbilda informatörer. 

 

vinduet.jpg

Stiftelsens lokal i Göteborg är stängd.
Vi har valt att använda gåvomedel till utställningar, mässor, trycksaker och annan information istället för till hyra och andra utgifter som krävdes för att hålla lokalen igång.